Beneficjentem projektu pt.

Wdrożenie innowacyjnego produktu w nowy ciąg procesu technologicznego urządzeń rehabilitacyjnych stosowanych w branży medycznej i rehabilitacyjnej

jest firma Lakotech Dawid Skrzyniarz, zajmująca się produkcją elementów stalowych i obróbką elementów konstrukcyjnych.

Cel: wdrożenie do produkcji w firmie innowacyjnych elementów konstrukcyjnych urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, usługi obróbki małoseryjnej oraz innowacyjnej technologii produkcji.

Wartość projektu: 1 066 410,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 346 713,30 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”; Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Miejsce realizacji projektu to siedziba firmy w Pyskowicach.