Beneficjentem projektu pt.

Wdrożenie innowacyjnego produktu w nowy ciąg procesu technologicznego urządzeń rehabilitacyjnych stosowanych w branży medycznej i rehabilitacyjnej

jest firma Lakotech Dawid Skrzyniarz, zajmująca się produkcją elementów stalowych i obróbką elementów konstrukcyjnych.

W celu dalszego rozwoju firma postanowiła zrealizować inwestycję, polegająca na zakupieniu następujących środków trwałych: wycinarki wodnej CNC, prasy krawędziowej, ramienia gwintującego, mające na celu wdrożenie do produkcji w firmie innowacyjnych elementów konstrukcyjnych urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, usługi obróbki małoseryjnej oraz innowacyjnej technologii produkcji.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 346 713,30 PLN w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”; Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt firmy realizowany będzie od 01.06.2017 roku do 30.06.2018 r.

Miejsce realizacji projektu to siedziba firmy w Pyskowicach.

Nowy produkt powstały w ramach realizacji projektu, jak i sam sposób ich wytworzenia stanowią innowację w skali regionu,
czego potwierdzeniem jest opinia o innowacyjności.

Zrealizowanie powyższych działań zapewni możliwość osiągnięcia celów przedsiębiorstwa opierających się na ciągłym rozwoju
i wzroście konkurencyjności.